Keadaan Manusia Ketika Dibangkitkan Dari Kubur

Setelah tiupan sangkakala oleh malaikat israfil atas ijin Allah maka setiap makhluk yang bernyawa akan mati baik itu manusia, jin dan malaikat sekalipun, yang ada hanya yang maha hidup lagi kekal yakni Allah Swt.

Kemudian pembahasan berikutnya adalah “Al Ba’tsu dan Nusyur” (dibangkitkan dan dikumpulkan). seluruh yang mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Ta’ala sebagaimana firman-Nya.

Allah Swt berfirman : “Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing).” (Az Zumar: 68)


Pada tahap ini maka dimulailah hari perhitungan atau pembalasan dan para makhluk akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing dengan bermacam- macam keadaan sesuai dengan amal perbuatannya waktu didunia.

Disebutkan ada 12 barisan keadaan manusia setelah keluar dari kubur pada hari kiamat informasi itu disampaikan Dalam sebuah percakapan antara Rasulullah dengan Muaz bin jabal berikut ini:

Muaz bin jabal pernah bertanya pada Rasulullah saw: Ya rasulullah, jelaskan padaku pengertian firman ALLAH swt, (yaitu) pada hari (ketika) sangkakala ditiup,lalu kamu datang berbondong-bondong. Q.S An-Naba ayat 18.

Maka Nabi saw menangis sehingga pakaian beliau menjadi basah kuyup terbasuh air mata. Lalu beliau bersabda: Hai Muaz, kamu menanyakan urusan yang besar kepadaku. Ketahuilah hai Muaz, bahwa pada hari itu umatku akan digiring dalam dua belas barisan :

Barisan pertama
Mereka digiring dari kuburnya dalam keadaan tak bertangan dan kaki. Lalu datanglah seruan, Mereka inilah orang-orang yang suka menyakiti tetangga. Maka itulah balasan buat mereka, dan tempat menetap mereka adalah neraka.

Barisan kedua
Barisan ini digiring dari kuburnya masing-masing dalam keadaan menyerupai babi hutan.Maka diserukan oleh penyeru dari sisi Tuhan Yang Maha Rahman: Mereka inilah barisan yang suka meremehkan shalat. Itulah balasan bagi mereka! Dan tempat menetap mereka adalah Neraka! ALLAH swt telah berfirman: Maka celakalah bagi orang-orang yang salat,(yaitu)orang- orang yang lalai terhadap shalatnya. (Q.S. Al-MAun ayat 4-5)

Barisan ketiga
Barisan ini digiring dari kuburnya dengan bersusah payah menyeret perut yang sangat berat. Perut mereka membesar bagaikan gunung yang didalamnya dipenuhi ular ganas dan binatang kalajengking buas.Mereka berjalan mengangkang bagai keledai. Penyeru dari sisi Tuhan yang Maha Rahman menyeru: Mereka inilah orang-orang yang enggan membayar zakat! Itulah
balasan bagi mereka! Dan tempat menetap mereka adalah Neraka! Firman Allah swt: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tanpa mengeluarkan zakatnya di jalan Allah swt,maka berilah berita gembira kepada mereka berupa azab yang pedih”. (Q.S At-Taubah ayat 34. )

Barisan keempat
Barisan ini digiring dari kuburnya dalam keadaan mulutnya mengalir darah membusuk. Maka diserukanlah dari sisi Tuhan Yang Maha Rahman :Inilah barisan orang-orang yang suka berdusta dalam melakukan jual beli! itulah balasan mereka! Dan tempat menetap mereka adalah Neraka. Allah swt berfirman dalam Al-Quran: “Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah,mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memeperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka.Bagi mereka azab yang pedih.(Q.S. Al-Imran ayat 77. )

Barisan kelima
Barisa ini digiring dari kuburnya terseok-seok laksana debu tertiup angina. Bau mereka lebih anyir daripada bangkai yang telah membusuk. Kemudian dari sisi Tuhan Yang Maha Rahman diserukan: Inilah barisan orang-orang yang suka menyembunyikan perbuatan durhaka karenatakut diketahui oleh manusia, tetapi mereka sama sekali tidak takut kepada Allah.

Barisan keenam
Barisan ini digiring dari kuburnya dalam keadaan tenggorokan dan tengkuknya terputus. Maka terdengar seruan dari sisi Tuhan Yang Maha Rahman: Inilah barisan orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu! Itulah balasan bagi mereka,dan tempat menetap mereka adalah neraka! Allah swt mengisyaratkan dalam firman-Nya: “Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu,dan jika mereka bertemu dengan (orang- orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah,mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya” (.Q.S.Al-Furqan ayat 72. )

Barisan ketujuh
Barisan ini digiring dari kuburnya dalam keadaan tak berlidah, bahkan dari mulutnya mengalir darah dan nanah yang menjijikan. Lalu terdengar suara menyeru dari sisi Tuhan Yang Maha Rahman : Inilah barisan orang-orang yang enggan memberikan kesaksian yang benar! Itulah balasan bagi mereka! Dan tempat menetap mereka adalah Neraka! Allah swt telah emerintahkan agar kita tidak menyembunyikan kesaksian yang benar, sebagai mana difirmankan: “Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya sungguh hatinya (kotor) berdosa”.(Q.S.Al-Baqarah ayat 283.)

Barisan kedelapan
Barisan ini digiring dari kuburnya dalam keadaan tangan dan kakinya terbalik. Maka erdengarlah seruan dari sisi Tuhan Yang Maha Pengasih: Inilah barisan orang-orang yang suka berzina! inilah balasan bagi mereka.Dan tempat menetap mereka adalah Neraka!. Allah telah mengingatkan kita Dalam firman-Nya:Dan jangan kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji,dan suatu jalan yang buruk.(Q.S.Al-Isra ayat 32.)

Barisan kesembilan
Barisan ini digiring dari kuburnya dalam keadaan wajahnya berwarna hitam dan matanya membiru serta perutnya berisi api yang membara. Maka terdengarlah seruan Dari sisi Tuhan Yang Maha Pengasih: Inilah barisan orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang batil! Allah swt Telah berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,sebenarnya mereka itu menelan hati dalam perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka)” (Q.S.An-Nisa ayat 10.)

Barisan kesepuluh
Barisan ini digiring dari kuburnya dalam keadaan tubuhnya dipenuhi dengan penyakit lepra dan kudis. Maka terdengarlah seruan dari sisi Tuhan Yang Maha Pengasih: Inilah barisan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua mereka! Allah swt Telah berfirman: “Dan berbuat baiklah kepada kedua orang Tua” .(Q.S.An-Nisa ayat 36. )

Barisan kesebelas
Barisan ini digiring dari kuburnya dalam keadaan buta mata hati dan mata kepalanya. Gigi-gigi mereka laksana tanduk jantan, bibir mereka menjulur hingga kedada dan lidah-lidah mereka menjulur ke bawah, ada yang sampai ke perut dan ada yang hingga menutupi paha. Dari perut mereka mengucur kotoran busuk. Maka terdengarlah seruan: Inilah barisan orang- orang yang meminum minuman keras! Padahal Allah telah melarangnya dengan tegas , Sebagaimana firman-Nya: “Wahai orang-orang yang beriman!Sesungguhnya minuman keras,berjudi, (berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S . Al-Maidah ayat 90. )

Barisan kedua belas
Barisan ini digiring dari kuburnya dalam keadaan riang gembira, dan wajah-wajah mereka bersinar laksana bulan purnama. Mereka melintasi jembatan Siratul Mustaqim secepat kilat, laksana halilintar yang menyambar. Maka terdengarlah seruan: Inilah barisan orang-orang yang beriman yang beramal shaleh! Allah swt telah berfirman: “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu sedih hati;dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu.” (Q.S. Fussilat ayat 30. )

Demikianlah 12 belas barisan umat Rasulullah ketika digiring kepadang mahsyar  menemui Tuhan semesta alam untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya didunia,  semoga kita diberi taufiq dan pertolongan Allah Swt dan termasuk dalam golongan yang lurus golongan yang diberi petunjuk dan diridhai Allah Swt, Amin ya rabbal alamiin,

Wallahu a'lam bish-shawab (Hanya Allah yang Maha tahu kebenarannya/ kesesuaiannya)


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Keadaan Manusia Ketika Dibangkitkan Dari Kubur"

Posting Komentar