Niatkanlah Ini Didalam Hati Ketika mengambil Air Wudhu

Niatkanlah Ini Didalam Hati Ketika mengambil Air Wudhu

Doa adalah senjata orang mukmin, itulah ungkapan yang sering kita dengar… Ya tidak salah kita sebagai hamba Allah SWT patutlah kita meminta pertolongan kepada sang Khalik yang maha berkuasa, kapanpun dan dimanapun hendaknya kita selalu berdoa meminta pertolongan kepada  Allah SWT, walaupun ada beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa.


Berdoa bisa dengan ucapan maupun dengan isyarat hati, tentunya Allah Maha Mengetahui dan Maha mendengar segala keinginan dan permintaan kita.

Nah Sobat muslim begitu juga ketika kita mengambil Air Wudhu, hendaknya kita sambil berdoa dengan isyarat hati ketika kita membasuh anggota tubuh kita. Berikut dibawah ini penjelasannya :

1. Ketika berkumur, berniatlah kamu dengan "Ya Allah, ampunilah dosa mulut dan lidahku ini"

2. Ketika membasuh muka, berniatlah kamu dengan "Ya Allah, putihkanlah dan beri cahaya mukaku di akhirat kelak, Janganlah Kau hitamkan muka ku ini"

3. Ketika membasuh tangan kanan, berniatlah kamu dengan "Ya Allah, berikanlah hisab-hisab ku di tangan kanan ku ini "

4. Ketika membasuh tangan kiri, berniatlah kamu dengan "Ya Allah, janganlah Kau berikan hisab-hisab ku di tangan kiri ku ini"

5. Ketika membasuh kepala, berniatlah kamu dengan "Ya Allah, lindunglah daku dari terik matahari di padang Mahsyar dengan Arasy Mu dan jadikanlah aku selalu bersujud kepadamu didunia dan akhirat”

6. Ketika membasuh telinga, berniatlah kamu dengan,
"Ya Allah, ampunilah dosa telinga ku ini dan jangan jadikan aku tuli diakhirat kelak"

7. Ketika membasuh kaki kanan, berniatlah kamu dengan "Ya Allah, Jangan gelincirkan kakiku ketika aku melintasi titian Siratul Mustaqim nanti"

8. Ketika membasuh kaki kiri, berniatlah kamu dengan "Ya Allah, bawakanlah daku pergi ke masjid-masjid, surau-surau dan bukan tempat-tempat maksiat serta ampunkanlah dosa aku"

Subhanallah, Semoga kita selalu diberi petunjuk kepada jalan yang lurus yaitu jalan orang- orang saleh yang diridhai Allah SWT.. Amin. Semoga bermanfaat "


Read More
Inilah Orang-Orang Yang Dilaknat Allah Menurut Hadits Shohih

Inilah Orang-Orang Yang Dilaknat Allah Menurut Hadits Shohih

Berikut adalah kumpulan Hadits Shohih tentang orang- orang yang dilaknat Allah SWT, hendaknya kita memperhatikan isi hadits ini dan semoga kita bukan orang- orang yang disebutkan didalamnya...

image: kompasiana.com

1. Wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya.

(( ﻟَﻌﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻟﻮَﺍﺻِﻠَﺔَ ﻭَﺍﻟﻤﺴْﺘَﻮْﺻِﻞَﺓَ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ .

“Alloh melaknat al-waashilah dan al-mustaushilah (HR. Bukhori: 5937 dan Muslim: 2124)

Imam Nawawi berkata, “Al-waashilah adalah orang yang menyambung rambut wanita dengan rambut lain (palsu), dan al-mustaushilah adalah wanita yang minta disambung rambutnya.” 
(Syarh Shohih Muslim: 7/290)
.
2. Wanita yang mentato dan yang minta ditato.

ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟْﻮَﺍﺻِﻠَﺔَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻮْﺹِﻟَﺔَ ﻭَﺍﻟْﻮَﺍﺷِﻤَﺔَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻮْﺵِﻣَﺔ

“Rasululloh melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, wanita yang mentato dan yang minta ditato.” (HR. Bukhori: 5598 dan Muslim: 5693)

3. Wanita yang mencabut (mencukur) alis mata dan merenggangkan gigi.

ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻳَﻠْﻌَﻦُ ﺍﻟْﻤُﺘَﻨَﻤِّﺼَﺎﺕِ ﻭَﺍﻟْﻤُﺘَﻔَﻠِّﺞِﺕﺍَ … ﺍﻟﻠَّﺎﺗِﻲ ﻳُﻐَﻴِّﺮْﻥَ ﺧَﻠْﻖَ ﺍﻟﻠَّﻪِ

“Saya mendengar Rosululloh melaknat wanita-wanita yang mencabut (mencukur) alis mata dan merenggangkan gigi … Mereka mengubah ciptaan Alloh.”.
(HR. Ahmad dan An-Nasa`i, dishohihkan al-Albani dalam Shohih Sunan An-Nasa`i: 5107)
.
4. Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.

(( ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻤُﺘَﺸَﺒِّﻬِﻴﻦَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮِّﺟَﺎﻝِ ﺑﺎﻟﻨِّﺴﺎﺀِ ﻭﺍﻟﻤُﺘَﺸَﺒِّﻬﺎﺕِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ ﺑﺎﻟﺮِّﺟﺎﻝِ (( ﺃﺧﺮﺟﻪ : ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

“Rosululloh melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Bukhori: 5775)

Dan dalam riwayat yang lain dikatakan:
ﻟَﻌَﻦَ ﺭﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺍﻟﺮَّﺟُﻞَ ﻳَﻠْﺒَﺲُ ﻟِﺒْﺴَﺔَ ﺍﻟﻤَﺮْﺃَﺓِ ، ﻭﺍﻟﻤَﺮْﺃَﺓَ ﺗَﻠْﺒِﺲُ ﻟِﺒْﺴَﺔَ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞِ . ﺭﻭﺍﻩ ﺃَﺑُﻮ ﺩﺍﻭﺩ

“Rosululloh n melaknat laki-laki memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.” (Diriwayatkan Abu Dawud: 4098 dan dishohihkan al-Albani dalam Shohih al-Jami’: 5095)

5. Pelukis dan pembuat patung makhluk yang bernyawa.

ﻭﺃﻧَّﻪُ ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻤُﺼَﻮِّﺭِﻳﻦَ )) ﺃﺧﺮﺟﻪ : ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( 2238 ))

“Dan dia melaknat para penggambar (makhluk yang bernyawa).” (HR. Bukhori: 2238)

6. Bermuamalah dengan sistem riba.

ﻟَﻌَﻦَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺁﻛِﻞَ ﺍﻟﺮِّﺑَﺎ ﻭَﻣُﻮﻛِﻠَﻪُ ﻭَﻛَﺎﺗِﺒَﻪُ ﻭَﺷَﺎﻫِﺪَﻳْﻪِ ﻭَﻗَﺎﻝَ ﻫُﻢْ ﺳَﻮَﺍﺀ

“Rosululloh melaknat pemakan riba dan juga pemberinya (dua pihak yang melakukan transaksi riba), juru tulisnya, dan juga kedua saksinya.” (HR. Muslim: 4177)
.
7. Orang yang mengubah batas tanah.

ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻣَﻦْ ﻏﻴَّﺮَ ﻣَﻨَﺎﺭَ ﺍﻷَﺭْﺽِ ) ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ : 1240

“Dan Alloh melaknat orang yang orang yang mengubah batas tanah. (HR. Muslim: 1240)
.
8. Seorang wanita yang menolak ajakan suami.

(( ﺇِﺫَﺍ ﺩَﻋَﺎ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞُ ﺍﻣْﺮَﺃﺗَﻪُ ﺇِﻟَﻰ ﻓِﺮَﺍﺷِﻪِ ﻓَﺄﺑَﺖْ ، ﻓَﺒَﺎﺕَ ﻏَﻀْﺒَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ، ﻟَﻌَﻨَﺘْﻬَﺎ ﺍﻟﻤَﻼَﺋِﻜَﺔُ ﺣَﺘَّﻰ ﺗُﺼْﺒﺢَ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋَﻠَﻴْﻪِ .

“Jika seorang suami memanggil istrinya untuk mendatangi tempat tidurnya, kemudian istri tadi enggan datang, dan suami tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya (istri) sampai datang waktu Subuh.” (Muttafaq ‘alaihi)

9. Orang yang menyetubuhi istri dari duburnya (anus).

« ﻣَﻠْﻌُﻮﻥٌ ﻣَﻦْ ﺃَﺗَﻰ ﺍﻣْﺮَﺃَﺗَﻪُ ﻓِﻰ ﺩُﺑُﺮِﻫَﺎ ».

“Terlaknat orang yang menggauli istrinya dari duburnya.” (Shohih Sunan Abu Dawud: 2162)
.
10. Orang yang menggauli binatang. Rosululloh Saw bersabda:

ﻭَﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪ ﻣَﻦْ ﻭَﻗَﻊَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺒَﻬِﻴﻤَﺔِ ( ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 3462: )

“Alloh melaknat orang yang menggauli binatang.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Hakim, dan dishohihkan al-Albani dalam ash-Shohihah: 3462.)
.
11) Pelaku homoseks (liwath):

ﻭَﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪ ﻣَﻦْ ﻋَﻤِﻞَ ﻋَﻤَﻞَ ﻗَﻮْﻡِ ﻟُﻮﻁٍ . ( ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 3462: )

“Dan Alloh melaknat orang yang mengerjakan amalan kaum Nabi Luth (homoseks).” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Hakim, dan dishohihkan al-Albani dalam ash-Shohihah: 3462.)
.
12)Orang yang mencuri.

ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟﺴَّﺎﺭِﻕَ ﻳَﺴْﺮِﻕُ ﺍﻟْﺒَﻴْﻀَﺔَ ﻓَﺘُﻘْﻄَﻊُ ﻳَﺪُﻩُ ﻭَﻳَﺴْﺮِﻕُ ﺍﻟْﺤَﺒْﻞَ ﻓَﺘُﻘْﻄَﻊُ ﻳَﺪُﻩُ – ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ –

“Alloh melaknat orang yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya dan mencuri tali kemudian dipotong tangannya.” (HR. Bukhori: 6783 dan Muslim: 1687)

13) Orang yang melindungi dan mendukung pelaku bid’ah.

ﻭَﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣَﻦْ ﺁﻭَﻯ ﻣُﺤْﺪِﺛًﺎ ) . ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ : 1240

“Dan Alloh melaknat orang yang melindungi pelaku bid’ah.” (HR. Muslim: 1240)

Dirangkum oleh Humaira medina

Read More